perjantai 22. helmikuuta 2019

Helsingin kiihtyvä asuntotuotanto ja rakennusmaan hinta

Helsinkgin kaupunki kehuu verkkosivuillaan:


"Helsingin asuntotuotanto on ennätysmäisen korkealla tasolla. Helsingin tavoitteena vuonna
2018 oli 6 000 asunnon rakentaminen. Voimakkaan kaupungistumisen ja hyvän tontti-, kaava- ja rakentamiskelpoisuustilanteen vuoksi Helsingissä alkoi vuonna 2018 yhteensä 7 943 asunnon rakentaminen."

"Vuodenvaihteessa rakenteilla oli 10 032 asuntoa, mikä on merkittävästi suurempi määrä kuin aikaisempina vuosina."

"Asuntotuotantotavoite vuonna 2019 on 7 000 asuntoa."

”Rakennuslupia myönnettiin Helsingissä tämän vuosikymmenen toiseksi korkein määrä, mikä niin ikään näyttää selvästi sen, että asuntotuotanto tulee säilymään Helsingissä vilkkaana tämän ja ensi vuoden aikana”, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingissa-ennatysvuosi-asuntotuotannossa

Eli puistoalueita ja urheilukenttiä toistaiseksi riittää rakennusmaaksi. Nykyisten ja tulevien asukkaiden  virkistäytymeisestä ei ole  ilmeisesti niin väliä Sinnemäen mielestä. Sinnemäki suunnittelee mieluummin pyöräteitä ja laskee liito-oravia ja niitäkin kauempana Helsingistä.
Helsingissä on myyty ja myydään nyt myös asumisen monimuotoisuutta, josta kaupungin kaavoitusesitteissä on kovasti puhuttu. Pientalotonttialueiden laitoja on kaavoitettu kerrostaloille joka tarkoittaa, että pientaloasukkaat joutuvat myymään talonsa kivitalojen takapihoilta ja näin saadaan lisää edullista tonttimaata osaketaloille.

Kaupungilla on ollut tapana lunastaa pientalotitontti tai muu tonttialue, nykyisen kaavan mukaisella hinnalla ja myydä se edelleen korkeampaan rakennusoikeuteen kaavoitettuna. Tällaista tekniikkaa se on käyttämässä nyt Jollaksen alueella, jossa se aikanaan osti maanomistajilta maata puistoalueiksi, puistoalueen hinnoilla ja nyt, aikoo kaavoittaa alueen kerrostaloiksi ja myydä tai vuokrata alue rakennuttajille aivan toisilla hintakertoimilla. Sitä voisi nimittää tonttikeinotteluksi yksityishenkilöiden - kaupungin asukkaiden - kustannuksella.
Verkosta on poistettu (22.2.) kaupungin selvitys nykyisistä tonttimaakäytännöistään osoitteesta:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinki-uudistaa-tonttien-vuokraamisen-ja-myymisen-kaytantoja-250119"25.1.2019 - Helsingin kaupunki on koonnut tonttien myymistä ja vuokraamista koskevat periaatteet ensi kertaa kattavaksi ohjeistoksi. Valmistuneet ..."

Oliko dokumentti liian paljastava?

Kallio-lehdessä No.3 2019 (vko 6-7) oli siitä referaatti joka kertoi lyhennettynä:
"Vuosittain 60-70% kaikesta talonrakentamisesta tapahtuu kaupungin vuokraamille ja myymille tonteille." "Kaupungin tontinluovutus on tähän asti perustunut eri aikoin tehtyihin osapäätöksiin. Nyt tontinluovutusta koskevat keskeiset linjaukset ja ohjeet on tarkasteltu ensi kertaa kokonaisuutena" "Näin edesitetään rakennusalan kilpailua ja Helsingin houkuttelevuutta yhteistyökumppanina ja investointikohteena. Tontit ovat kaupungille myös merkittävä tulonlähde, jolla rahoitetaan julkisia palveluita." Myös uuden käytännön avoimmuutta koroastettiin artikkelissa.

Mm. Vartiosaaren myymisellä tai vuokraamisella rakennusmaaksi olisi kustannettu Kruunusillat hanke. Kun Vartiosaarikaava meni lainvastaisena toistaiseki puihin, samaa yritettiin sitten Jollaksen suunnassa yrittämällä kaavoittaa Tonttuvuoren luonnonkaunis puistoalue kivitaloiksi. 

Rakennusalan kilpailusta ja sen avoimmuudesta kaupunkimme tontinluovutuksessa sen verran, että se vaikuttaa kovin vieraalta kaupungin käytännöltä. Olen seurannut ainakin kahta kaupungin projektia, joissa kilpailutusta ei ollut ainakaan näkyville saatettuna (avoimmuus). Rakennuttajien kanssa oli sovittu etukäteen alueen luovuttamisesta ao. firmalle ja rakennuttajien teettämät (suljettu kilpailu) suunnitelmat olivat valmiina jo ennenkuin alueiden kaavamuutos tuotiin säädettyyn asukaskuulemistilaisuuteen. Ei hirveän läpinäkyvää toimintaa. Asukkaiden kuuntelu oli lähinnä ilveilyä ja virallisen proseduurin vuoksi tehty, mihinkään vaikuttamaton, sumutus.

Kalliolehden artikkelissa kerrotaan edelleen, että vuosittan Helsinki saa maaomaisuudestaan tuloja yli 300 miljoonaa. Merkittävä muutos on, että tontit pyritään pääosin vuokraamaan ja vuokrahinnoissa pyritään seuraamaan tonttien arvonkehitystä. Hyvältä businekselta vaikuttaa ja kun katsotaan noita "läpinäkyviä" menettlytapoja, se vaikuttaa myös lähinnä keinottelulta, kuten aiemmin jo huomautin.
Muistaakseni Vantaalla, oli ainakin jossain vaiheessa käytäntö, jossa lunastetun maan todellinen, uusi, kaavoituksen tuoma lisäarvo, tuloutettiin tontin myyjälle.
Kuntatekniikkalehdestä löytyy artikkeli https://kuntatekniikka.fi/2018/03/06/kivulias-lunastus-oikeusministeriossa-valmistaudutaan-lunastuslain-uudistamiseen/ aiheesta jossa sanotaan:

"Lunastuskorvauksen määrääminen tapahtuu lunastustoimituksessa alueen käyvän hinnan periaatetta noudattaen. Tällöin luovuttajan eduksi luetaan aina muun muassa yleiskaavan aiheuttama maan arvonnousu." Yleiskaavan mukaisella maanarvolla laskettuna Vartiosaaren maat tulisivat maksamaan ruhtinaallisesti kaupungille. Katsotaan miten käy. Maakuntakaavaa ollaan muuttamassa ja sen jälkeen yleikaava saa myös lainvoiman Vartiosaaressa. Jääkö kaupungille sen jälkeen Kruunusillan maksurahoja?


torstai 14. helmikuuta 2019

Tutkimus tehtiin halutun vastauksen saavuttamiseksi

(3.6.2018) Lännen median kysely perustuslakituomioistuimen perustamisesta oli puhdasta sirkusta. Totta kai poliitikot sitä vastustavat. Kysely tuossa kansalaisryhmässä oli puhtaasti tarkoitushakuinen. Saatiin näyttävä kielteinen kanta joukossa, joka haluaa jatkaa rauhassa piilokorptoitunutta toimintaansa, kuten ennenkin. Poliittisesti riippumaton, virkamiesten toimien laillisuusvalvonta, on tuon porukan kauhistus.
https://www.ts.fi/…/LMkysely+Perustuslakituomioistuinta+ei+…


Kun kysymysasettelu tehdään, kuten tässä on tehty, ja kysely tehdään poliitikkojen keskuudessa, tulos on ollut ennalta arvattavissa, eli juuri se mikä siitä on nyt tullut:
"
Kansanedustajista 85 prosenttia vastustaa sitä, että perustuslakituomioistuin korvaisi perustuslakivaliokunnan. Kyselyyn vastasi 29.5.–1.6. yhteensä 108 kansanedustajaa. Vastausprosentti oli 54."

Olen Li Anderssonin kanssa samaa mieltä, että perustuslakivaliokuntaa EI tule korvata perustuslakituomioistuimella. Niille säädetään täysin eri tehtävät. Perustuslakivaliokunta jatkaa nykyisessä lakien valmistelutehtävässään, paremmin koulutettuna, ja perustuslakituomioistuimen tulisi olla Suomen korkein ja sitoutumattomin (myös tuomarikollegioista) tuomioiden laillisuusvalvontataho ja virkamiesten ja tuomareiden päätösten ja toimien valvontataho. Se korvaisi oikeusvalvonnan joka ei nyt poliittisena elimenä toimi puolueelisine hyväveliverkostoineen.

Perustuslakivaliokunnan jäsenista "yksi, varajäsen Olli Immonen (ps.), lakkauttaisi perustuslakivaliokunnan. Muut 16 vastannutta säilyttäisivät."
Kukapa nyt omaa työpaikkaansa lakkauttaisi.

"– Tarvitsemme läpinäkyvää perustuslain valvontaa, erityisesti myös sen jälkivalvontaa, perustelee tuomioistuinta kannattanut kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.)."
Harvoin olen ollut samaa mieltä Kokoomuksen kansanedustajien kanssa mutta tässä asiassa olen, jos tuon lausunnon oikein tulkitsen. Pointti on juuri tuo "jälkivalvonta" eli päätösten, olipa ne sitten eduskunnan tai tuomareiden tai muiden virkamiesten päätöksiä, perustuslain mukaisuuden valvonta on puuttunut. Siltä ainakin päätösten läpimenoa katsellessa on vaikuttanut. Perustuslailla pyyhitään pöytiä, kauniisti ilmaistuna.
Eräs juristi on kertonut, tunnetun tuomarin tokaisseen Kokoomuksen saunaillassa, että hän pystyy tekemään vaikka perustuslain vastaisen päätöksen. Ja tämä on myös näytetty käytännössä toimivan, ilman seuraamuksia tai tuomion oikaisua.

keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Poliittisten puolueiden roolit lyhyesti

Kaiketi olette huomanneet, että jokainen poliitikko on ottanut vaaliteemakseen "ikääntyvien hoivapalvelujen ongelmat". Puhe on nyt suulla suuremmalla ja vaikenee, kunhan on päästy eduskuntaan, suojatyöpaikkaan, neljäksi vuodeksi.
Vaalikoneessa on ihan samat lupaukset, tai lähes samat lupaukset, kuin vaali-ilmoituksissa, ei ne kerro mitä mieltä poliitikko oikeasti on ja miten hän aikoo ja pystyy asioita eduskunnassa hoitamaan.

Oikeammat vastaukset löytyvät puolueohjelmista ja poliitikkojen aikaisemmasta tavasta toimia maamme ja kansalaistemme etuja ajamassa. Muistaa sopii, että Suomessa on eduskunnan äänestyksissä vallalla ns. puoluekuri. Ei se salli sooloilua.

LYHYESTI POLIITTISTEN PUOLUEIDEN ROOLIT:
(korjatkaa ja perustelkaa korjauksenne, jos olen väärässä)

Kokoomus ajaa suurpääoman, suuryritysten, sijoittajien, rahalaitosten ja hyvätuloisten asiaa, Kepu ajaa suurtuloisten, metsänomistajien ja suurtilallisten ja maakuntapomojen asioita, Sote on ollut molempien lempilapsi. Kokoomus on halunnut ulkoistaa terveyspalvelut mm. Suomeen veroa maksamattomille monikansallisille terveysalan toimijoille, joiden vastuuton toiminta on nyt kyseessä olevaien hoivaskandaalien syvintä ydintä ja Kepu haluaa perustaa mahdollisimman monta maakuntaa joissa sillä olisi sanavalta. Vihreät toimivat molempien edellisten työrukkasena ja sen lisäksi, se ajaa polkupyöräilijöiden asiaa, heti kun ehtii Helsingin viheralueiden kaavoitusvimmaltaan, Siniset ja Persut lupaavat populistipuolueina jokaiselle kaiken ja ajavat lähinnä omia ja maahanmuuttovastaisia asioita. Valtaa ei näillä pienpuolueilla oikeasti enää ole ja edellisen PerSu valtansa he myös hukkasivat hallituksessa.

Demareista ja Vasemmistoliitosta löytyvät lähinnä sosiaalihuoltoa ELI tuota vanhustenhoitoa todellisuudessa ajavat kansanedustajat.  

Lue SOTE:n anatomiasta lisää: https://kuluttajansuojasta.blogspot.com/2019/01/soten-miljoonatuotot-maksaa.html

Vanhustenhoidon skandaalista löytyy lisätaustaa: https://politiikkaajapropagandaa.blogspot.com/2019/02/jos-vanhusskandaali-paisuu-rahat-pois.html 

tiistai 12. helmikuuta 2019

"JOS vanhusskandaali paisuu" Rahat pois ja pakoon

Tätä tilattiin ja saatiin. Kiitos hallituksen kaiken toiminnan tehostamisen ja tärkeiden toimintojen ulkoistamisen ja kaupallistamisen. Vanhustenhuollossa tehostaminen on viritetty ihan huippuunsa, koska heistä ei ole juurikaan vastusta.

Miljoonat on kääritty parempii taskuihin ja nyt on varaa toimarien erota ja viettää itse kukin leppoisa vanhuus jossakin veroparatiisissa. Eikä osakkeenomistajatkaan ihan tyhjätaskuina eläkepäiviään tule viettämään. Näihän tämän piti hallituksemme mukaan mennäkin, eikö totta? Eihän kyseessä olevilta Sote-puolueilta (Kokoomus ja Kepu) juuri muuta voinut odottaakkaan.
Miten olisi tuon hallituksen ulkoistaminen? Ehkä seuraavissa vaaleissa, jos kansalla olisi jo mittarit tapissa tämän "hyvinvointiyhteiskunnan" alasajon ja yhteiskunnan rahoilla keplottelun vuoksi?

Sitten alkaa se likapyykin pesu (jos alkaa?). "JOS vanhusskandaali paisuu", "jos laittomuuksia ilmenee". Pöyrityttävää puhetta valtakunnansyyttäjältä. Johan se on paisunut. Poliisikin "käärii vasta hihojaan", kun toimeen olisi pitänyt tarttua ajat sitten. Kuulostaa tyypilliseltä "kunhan nyt ikäänkuin luvataan ja voidaan unohtaan tutkinta, kun mainingit laskeurtuvat". Annetaanko tässä aikaa rikollisille paeta paikalta tai ainakin piilottaa saatu hyöty tutkinnan ulottumattomiin?
https://yle.fi/uutiset/3-10641812?fbclid=IwAR1-fzmNr1MNDgMgUgx4RNAtw6fUCxQEwPKx6DdBlFJqX_zjsmnK6bPB2K0POIMINTOJA YLEn TEKEMÄSTÄ, VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAISEN,  HAASTATTELUSTA
Toimittaja: Ari Mölsä

"ValtakunnanSyyttäjä– Poliisi on aloittanut omia selvittelytöitään. Jos sieltä ilmenee jotakin rikokseen viittaavaa, olemme luonnollisesti läheisessä yhteistyössä poliisin kanssa.

Toimittaja– Tutkittavaa riittää. Heitteillepano, pahoinpitely, kuolemantuottamus. Ja paljon, paljon muuta."

...

"Toimittaja– Viime päivinä on puhuttu paljon haamuhoitajista ja akuankkahoitajista. Kuka sellaisista työaikakirjanapitoon tehdyistä merkinnöistä joutuu jalkapuuhun? Se työoloja vääntävä ihmisparka – vai kenties myös jokin ihan muu?

VS– Kyllä siinä on katsottava läpi ihan koko firman päätöksentekoketju. Kuka antoi käskyn lainvastaiseen tekoon, ketkä olivat siinä avustamassa tai ainakin sitä läpi sormien katsomassa?
Sote-palvelut on suuri korruptioriskin ala. Giganttiset rahat, viidentonnin virkamiehet ja olematon valvonta.
Toim– Kun liiketoiminnasta ja suurista rahoista on kysymys, ihminen on kiusauksille altis.
Onneksi Suomessa ei ole korruptiota... Vai onko?

VS– Kyllä korruptiota on Suomessakin, ikävä kyllä. Usein se vain on vaikeasti todistettavaa rakenteellista korruptiota, hyvä veli -verkostoja ja sen sellaista."
-----------------------

Valtakunnansyyttäjä nostaa ikäänkuin kädet pystyy, eihän niitä pysty selvittämään.
Kuitenkin ilmeiset hyödyt (myös taloudelliset) siirtyvät henkilöltä toiselle mitä ilmeisimmissä tilanteissa joissa päätöksiä tehdään selkeässä "komentoketjussa" (johtamishierarkia). Eikö tämä riitä todisteeksi tutkinnan aloittamiselle? Kuka on mukana jakamassa kakkua yksityisille, vanhustenhuollon firmoille, mutta ei varmista, että firma hoitaa oman osuutensa lain mukaan? Eikö tässäkin olisi aihetta ja riittäisi tutkimista?
Varas joutuu putkaan mutta vanhustenhuollon toimitusjohtaja, vaikka osallistuu todistettavasti vanhusten riistoon, ei joudu. Valvovat viranomaiset ummistavat silmänsä.

torstai 7. helmikuuta 2019

Minne menevät kaupunkimme rahat?

Poliitikot huutavat yhdessä kuorossa, kuinka kaikkialta pitää kiristää: virkamiehiä vähennettävä, leikattava koulutuksesta, terveydenhoidosta, eläkkeistä... Kuitenkin toisella kädellä syydetään rahaa järjettömiin hankkeisiin, kuten Kruunusillat ja koko "saaristoratikka" haahuilu.
Metrokin olisi tullut edullisemmaksi Laajasaloon, kuin mitä tulee maksamaan nykyinen "pika"-ratikkalinja siltoineen. Sen kapasiteetti ei tule koskaan yltämään metron kuljetuskapasiteettiin. Laitoin sanan "pika" lainausmerkkeihin, koska se ei myöskään pärjää metrolle nopeudessa.
Jokerilinjan (pikaratikka) kustannusarvio on luokkaa 10 miljoonaa/kilometri.
Raideliikenteen kannattavuudesta on myös lausuttu madonlukuja. Miten ihmeessä Anni Sinnemäki tai Marja Piimies voisivat saada sen kannattavaksi vakka he myisivät jokaisen vihreän pläntin tässä kaupungissa? https://politiikkaajapropagandaa.blogspot.com/2018/08/raideliikenteen-rakentamisen-hyoty.html

Anni Sinnemäki puolusteli raideratkaisun jättikustannuksia:
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/742231-onko-helsingilla-piikki-auki-raidehankkeissa-nama-pian-alkavat-jattimaiset-tyomaat
Vuonna 2007 pohdittiin vielä vaihtoehtoa, jossa metro oli mukana: https://docplayer.fi/113108119-Laajasalon-raideyhteys-supistettu-metro.html

Kun verrataan metron kustannusarviota (3 asemaa 270 miljoonaa ja 7 asemaa 500 milj.) nykyisen saaristoratikan kustannuksiin siltoineen, ratikkaratkaisu lähentelee 500 miljoonaa.  Mitä ratikkarahalla saadaan? Maisemaa rumentavia ja laivaväyliä haittaavia siltoja ja hidasta, pienikapasiteettista joukkoliikennettä. Sen lisäksi sen järkyttävän budjetin maksajiksi tarvitaan järkyttävät määrät uusia asukkaita Laajasaloon, Vartiosaareen ja Ramssinniemeen.
Myös Laajasalon urheilupuisto uhrataan metrovarikolle 15 kerroksisine kerrostalokomplekseineen vanhan kartanon kulttuurimaisemassa.

Kaupunkimme kustannusarvioiden on myös tapana nousta kun lähestytään toteutusta ja toteutuksen aikana. Alemmilla hinnoilla hanke runnotaan läpi päätöksenteosta ja sen jälkeen ei enää tarvitse hirveästi kustannuksista huolta kantaa.

Tämä kaikki sopii tietysti vallan mainiosti rakennuttajille ja rakennusurakoitsijoille. Heidänkö taskuun verorahamme ovat menossa? Siltaurakastakin käärii sievoiset voitot useampi toimija. Tästä kehityksestä hyötyy myös keinottelijat, koska sillan rakentamisen jälkeen, Kruunuvuoren ja yleensä ratikkakiskojen ulottuvissa olevien kiinteistöjen arvo pomppaa n. 1000 eurolla /m2. Kannattaa ottaa iso laina ja sijoittaa radanvarsiasuntoihin, jonka jälkeen kaupungin mainostamille "edullisille" kerrostaloasunnoille voi heittää hyvästit.

Ketkä ovat näistä järjettömistä suunnitelmista vastuussa?
Saaristoratikkaidean äiti kerrotaan olevan Marja Piimies, kaupunkimme asemakaavapäällikkö.
Hän ajaa "lastaan" eteenpäin kaikin käytettävissä olevin keinoin ja keinoja kaihtamatta. Toinen hankkeen puuhanainen on Anni Sinnemäki. Kaupungin uljaasta uudesta ilmeestä kertovat esitteet ja hankesuunnitelmat ovat täynnä sumutusta ja runollista maalailua aivan toisenlaisista olosuhteista, kuin mitä on tulossa.

Liikenne tulee olemaan yksi merkittävimmistä pullonkauloista ja siihen Piimiehellä, Sinnemäellä ja kaavoituksella on ratkaisu "yksityisautoilu loppuu". Se on vihreää toiveajattelua eikä ratikan kapasiteettikaan tule riittämään järkevään työmatkaliikenteeseen. Kaiken lisäksi se suuntautuu vääriin ilmansuuntiin.
Laajasalosta tarvittaisiin yhteys ennen kaikkea itään ja pohjoiseen, nyt kaupunkimme ”manipuloima” liikennetutkimus väittää, että suurin liikennemäärä suuntautuukin keskustaan, (jotta se saaristoratikka saataisiin rakennettua).

Johdossakin täytyy olla vikaa: ”Toimialajohtaja Mikko Ahon alaisuudessa toimialalla työskentelee noin 1 700 henkilöä. Toimialan toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkiympäristölautakunta jaostoineen”. Poliittinen johto on Anni Sinnemäellä: ”Apulaispormestari Anni Sinnemäen toimialaan kuuluvat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet ja palvelut ja luvat -kokonaisuus.”

Nämä järjettömät suunnitelmat siunaa Helsingin kaupunkiympäristölautakunta , joka on poliittinen elin ja valitaan vaaleilla äänestettyjen kaupunginvaltuutettujen joukosta, poliittisin perustein ja voimasuhteella.

Äänestäkää heidät ulos, kenties johtoporraskin saadaan vaihtoon samassa rytäkässä.
Henkilönimet löytyvät tästä linkistä:
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/yhteystiedot

tiistai 5. helmikuuta 2019

Laajasalon raitiovaunuvarikko on ympäristökatastrofi


Kymp-lautakunnan (Kaupungin ympäristösuunnittelulautakunta) listalla oleva Laajasalon varikko on virheinvestointi ja ympäristökatastrofi. Jatkamalla raitiotie Laajasalontietä Herttoniemeen säästyisi 50 miljoonaa euroa ja palvelu paranisi. Laajasalon liikuntapuistoa voisi silloin kehittää asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Suunnitelma Laajasalon liikuntapuistoon on hirviömäinen, sen korkeus on 45 metriä vastaten 15-kerroksista rakennusta. Massiivisen kompleksin  sijainti kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurillisesti arvokkaassa kartanoympäristössä on brutaali. Tehty ”kiiltokuvasuunnitelma” antaa aivan väärän kuvan todellisuudesta. Laajasalon asukkaille tärkeän ja keskeisen liikuntapuiston tuhoaminen olisi  täysin vastuutonta. Selvityksissään virkahenkilöt antavat väärää tietoa ja kaunistelevat totuuksia. Odotamme luottamushenkilöiltä todellista asioihin paneutumista ja rohkeutta.
Annamme mielellämme lisätietoja.
Koirasaarentien kaavan kerroslukuja tulee tarkistaa reilusti alaspäin. Eteläpuolen pientalokortteleissa maksimissaan 2-3 kerrosta. Kaupunki on luvannut säilyttää Laajasalon pientaloalueet. Nyt yritetään työntää pientalokortteliin 6-kerroksisia kerrostaloja.
Mika Penttinen
puheenjohtaja
Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry
p. 050 5178283, mika.penttinen(ät)kp-ark.fi
korva (ät) @-merkillä

tiistai 29. tammikuuta 2019

Rakenteellinen korruptio ja oikeusministeriö

SEITSEMÄN VUOTTA VIIVITYSTAISTELUA
Oikeusministeriön (jäljempänä OM) korruptionvastainen yhteistyöverkosto -projekti on julkistanut lopputuloksen 9.12.2018.

Tuloksen julkistamisen yhteydessä avattiin "ilmiantosivusto".

https://korruptiontorjunta.fi/ilmoita-korruptiosta#EOA-OKA
Tämän "ilmiantosivuston" osoitteet vievät juuri samoille viranomaisille jotka jo ovat kertaalleen torpanneet kaikki tutkinta- ja oikaisupyynnöt. Uskotteko vakavissanne, että samat instanssit jotka ovat korruptoituneita ratkaisujaan tehneet, korjaisi virheensä, kun vääryyttä kärsinyt kansalainen "ilmiantaa" heidät heidän omaan sähköpostilaatikkoonsa? Tässä on täysin ummistettu silmät todellisuudelta. Rakenteellinen korruptio on organisaatioiden sisällä pesivä "maantapa", hyssyttelyä ja peittelyä. Ei siellä ketään haluta rangaista tai vääryyksiä oikaista. Kaveria ei jätetä.

Ketä tällä sivustolla hämätään? Ensiksi tietysti kansalaisia mutta viimekädessä EU:ta tietenkin.
Rahaa ja aikaa on poltettu ainoastaan sumuverhoksi rakenteellisen korruption peitteeksi.

Tämän artikkelin lopussa, kerrotaan miten homma olisi pitänyt hoitaa, tarkoituksella, että rakenteellinen- ja piilokorruptio TODELLA kitketään tästä maasta.

EU:ssa ollaan havaittu, että Suomi ei ehkä olekaan kolmanneksi tai neljänneksi tai edes viidenneksi korruptoitutumattomin maa. Täällä rehottaa "piilokorruptio", ja se voi edelleen erinomaisesti. Transparency Internationalin tutkimus kun ei saa esille piilokorruptiota, niin ”sitähän ei silloin ole”, valtiovaltamme ajattelumallin mukaan.

OM:n mielestä OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus ja Euroopan neuvoston yhteyteen perustetun korruptionvastaisen toimielimen (GRECO) antama suositus (lue kehotus), "on nyt täytetty". 

Ihmettelyä aiheuttaa, että tämän 4 + 3 vuoden projektin tuloksena on tehty iso määrä paperia, koulutusta, ohjeita viranomaisille ja opaskirjoja virkamiehille: "mitä piilokorruptiolla tarkoitetaan"-tyyppiä: "Tuhmat pojat ja tytöt, ettekö tiedä mitä korruptio on? Maan tapa, jolla toimitte, ei olekaan laillisuuspohjalle rakentunut”.
Ei kait sellaista olisi piilossa touhuttu, jos sitä ei laittomaksi ole tiedostettu. Kenties naapuriloosin työkaveri saattaisi kiinnittää huomiota työkaverinsa touhuihin mutta riittääkö työtoverilla, tai alaisella kanttia tehdä ilmoitus tai onko hän peräti samassa sotkussa mukana jo huomaamattaan, tai vain esimiehen käskyä noudattaen? (näin on tapahtunut)

Kollegiaalinen suojelu on eri ammattikunnissa hyvinkin tiukkaa. Kun valitus menee saman instanssin esimiehelle, luuleeko OM, että kukaan loogisesti ajatteleva, lähtee omaa työpaikkaansa vaarantamaan? Henkilöllisyyden suojelu on erittäin hankalaa yrityksissä ja virastoissa, joissa on mahdollista lukea henkilökunnan sähköpostit ja nettilokit, vaikkapa firman tai viraston palvelimilta.

TÄMÄ EI TULE TOIMIMAAN.

"Ilmoita korruptiosta" sivusto vie onnettoman vääryyttä kärsineen ilmoittajan tasan samojen henkilöiden pakeille, joilta valittaja on juuri piilokorruptoituneen kohtelun, tai päätöksen saanut.

Vääryyttä tehneenä osapuolena on erittäin useassa tapauksessa virkamieskunta ja poliittiset päättäjät ja maksajana on aina viimekädessä yksilö ja veronmaksaja, olipa sitten hyvävelisopimuksia tehty minkälaisen toimijan taholla tahansa. Yritysten välinen toiminta on aivan oma lukunsa ja sille voisi joku ryhti löytyäkin ilmiantojen kautta, mikäli yritys ei ole onnistunut verkottumaan sopivien hyväveliviranomaisten kanssa, joka yleensä juuri on osa "maan tapaa".
Tuskinpa työryhmässä niin naiiveja ollaan. Tässä ei ole ollut tarkoituskaan saada asioihin laillista järjestystä, vaan ylläpitää edelleen tuttuja "asioiden hoidon" kaavoja ja hyviä keskinäisten verkostojen hyödynlähteitä ja rauhoitella raivosta kiehuvia kansalaisia. Seitsemän vuotta on hyssytelty, että "tässä ollaan asiaa korjaamassa" ja tuloksena on ainoastaan suuri illuusio.

Projektiin sitoutumisesta voisi myös jotain päätellä. Yli puolet, kolmen vuoden projektin osallistujaedustajista, vaihtui projektin aikana. Itse entisenä projektipäällikkönä osaan ymmärtää, että sellainen projekti ei voi tuottaa hyvää tulosta, tai edes tulosta, johon kaikki osapuolet vakavasti sitoutuisivat.

MITÄ OLISI PITÄNYT TEHDÄ

Ilmiantosivuston tapausten ei missään tapauksessa tulisi mennä kuin tiedoksi AO instansseille ja tutkimus ja toimenpiteet tulisi alistaa "perustuslakituomioistuimelle" jollaista Suomessa ei toistaiseksi ole ja ilmeisesti ei tule olemaankaan, koska se saattaisi jopa toimia oikeusvaltioperiaatteella ja häiritä hyväveliverkostojen toimintaa.


PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN

Perustuslakivaliokunnan tehtäviin ei kuulu tuomioiden oikaisu. Se valvoo pääasiassa lainvalmistelua ja on poliittinen elin, siksi PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN luonne on olla irti kaikesta mahdollisesta riippuvuudesta poliittisiin järjestöihin ja rakenteisiin, sekä oikeuslaitoksen kollegiaaliseen maineen puhtaanapitopiiriin. Sellainen olisi mahdollista rakentaa jos tahtotilaa olisi. Sellaiseen instanssiin sijoitetut rahat saataisiin hyvinkin takaisin näiden korruptiotapausten paljastumisten kautta ja niiden oikeiden tuomioiden kautta rikollisen hyödyn palautumisena valtiolle. Hävinnyt osapuoli maksaa myös oikeudenkäyntikulut, kuten tapaan kuuluu. Raha ei siis ole todellinen syy istuimen perustamatta jättämiselle.

Aiheesta on keskusteltu vuosikausia, mutta mitään ei ole tapahtunut.
Syy "tapahtomuuten" on minulle selkeä mutta valtaosaa kansalaisia, se vain ihmetyttää, koska he sinisilmäisesti uskovat poliitikkojen ja virkamiesten ja oikeuslaitoksen edustajien lainkuuliaisuuteen. Toimittajat vaikuttaisivat olevan osa juuri sitä joukkoa ja heille riittää, että aiheesta silloin tällöin puhutaan. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kysely-perustuslakituomioistuin-jakaa-mielipiteita-monella-ei-ole-kantaa-asiaan/6618524

Nykyinen oikeusvalvonta voidaan korvata perustuslakituomioistuimella, koska oikeusvalvonta ei täytä sille asetettua tehtävää. Se kuuluu osaksi poliittisia vaikutusverkostoja ja näyttää toimivan lähinnä poliittisesti nimitettyjen viranomaisten suojeluelimenä ja maineen pesulana. Samoin on keskusteluissa tuotu esille, että se voisi korvata hovioikeuden ja korkeimman oikeuden. Tähän mielipiteeseen en yhdy. Tarvitaanhan työrukkasia oikeuslaitoksen mutkia oikomaan useitakin. Perustuslakituomioistuin olisi se viimeinen niitti jossa oikeus punnitaan, kun / jos muissa asteissa oikeutta ei saada ja esim. oikeusistuinten tuomareiden toimissa havaitaan puutteita tai väärinkäytöksiä. Nyt tuomareita ei valvo käytännössä kukaan (en laske kollegoiden toistensa valvomista, oikeaksi tavaksi hoitaa asia. Viittaan kollegiaaliseen lojaalisuuteen), eikä merkittäviä sanktioita tuomareille todellisuudessa ole.

Vain tuomioistuimista ja politiikasta, mahdollisimman riippumaton tuomioistuin, pystyy tutkimaan subjektiivisesti itse oikeuslaitosta ja muita korkeimpia virkamiehiä.
Perustuslakituomioistuimen päätökset, henkilönimineen (päätöksen tekijät ja tuomitut), tulisi julkaista verkossa. Tämä "merkityksi tuleminen" on ainut keino saada piilokorruptio loppumaan. Tuomitut henkilöt tulisi myös voida erottaa viroistaan, joita he eivät ole, tuomion saaneina, kykeneviä hoitamaan laillisin keinoin.


Mitä tarkoitetaan perustuslakituomioistuimella ja miettikää, MIKSI Suomessa ei sellaista ole?
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Mitä Niinistö sanoo perustuslakituomioistuimesta? "Hiljaa hyvä tulee". Tähän voisi lisätä, että jahkailemalla tämäkin ongelma saadan maton alle:
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.220888

Perustuslaki-blog kirjoitti 2014:
https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2014/02/10/perustuslakivaliokunnan-varapuheenjohtaja-ehdottaa-selvitysta-perustuslakituomioistuimesta/

 (3.6.2018) Lännen median kysely perustuslakituomioistuimen perustamisesta oli puhdasta sirkusta. Totta kai poliitikot sitä vastustavat. Kysely tuossa kansalaisryhmässä oli puhtaasti tarkoitushakuinen. Saatiin näyttävä kielteinen kanta joukossa, joka haluaa jatkaa rauhassa piilokorptoitunutta toimintaansa, kuten ennenkin.
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3970775/LMkysely+Perustuslakituomioistuinta+ei+tule++Anttila+Erityisen+suuri+tarve+koulutukselle+on+kokoomusministereilla