torstai 19. maaliskuuta 2015

Ryhmäkuri on perustuslain vastaista


Hesarin Mielipidepalstalla todettiin näin ja viitattiin perustuslain kohtaan joka toteaa kansanedustajien olevan riippumaattomia henkilöitä.
Aivan. Ja kuitenkin ryhmäkurin olemassaolo on helposti todistettavissa. Ei tarvitse kuin katsoa kansanedustajien äänestyskäyttäytymistä (vuodesta vuoteen), se noudattaa pääosin siististi puoluerajoja, ei siis yksilön vapautta. Kuka haastaisi eduskunnassa istuvien kansanedustajien puolueet perustuslain rikkomisesta?

Tosin tuskinpa siitä tuomioistuimessakaan oikeudenmukaista päätöstä saisi. Kun katsoo kuinka moneen kertaan oikeuslaitos itse kävelee perustuslain yli, voi vai todeta, että Suomi ei ole oikeusvaltio.
Kun vielä tietää, että oikeusvalvontaa suorittaa oikeusministeriön alaiset instanssit (jonka johtaja oikeusministeri, on poliittisin perustein nimitetty) voidaan vain todeta, että pukit on laitettu kaalimaata vartioimaan.
EIT (ECHR) valitusten mukaan olemme Venäjän kanssa samalla viivalla eli en ihmettele, että Venäjän radikaalinationalistit (ja Putin) haikailevat Suomenkin liittämistä itseensä, niin sokeriserkkuja, ainakin lain kirjaimen toteuttamisessa ollaan.

Niin kauvan kunnes puolueet on haastettu käräjille ja kansanedustajien sananvapaus on taattu, kanntaa siis edelleenkin äänestää vain puoluetta:
http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2015/03/perusteet-puolueen-merkitykselle.html

Lue perustelut väittämälleni:
Eduskunnan äänestyskäyttäytyminen noudattaa yleisimmin puoluerajoja - osoittaa "ryhmäkurin" joka on siis vastoin perustuslakia

Tässä Blogissa asiasta sanottua

Oikeuden toteutuminen Suomessa mm. oikeustieteen professorien ja entisten oikeusneuvosten lausumana. Lue ja herää.

Ja tässä linkki artikkeliin, joka kertoo miten tilastojen valossa EIT tuomioita on Suomelle sadellut suhteessa pohjoismaihin ja Venäjään.
http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2009/02/kadotettu-oikeudenmukaisuus.html

Alla perustuslain kohdat joihin kansanedustajan äänestysvapaus perustuu:
Lähde:http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=erekj&${BASE}=erekj&${THWIDS}=0.42/1426831662_251765&${TRIPPIFE}=PDF.pdfSuomen perustuslaki 11.6.1999/73  
3. Luku Eduskuntaja kansanedustajat
29 §
Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän
on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


1. Luku  Valtiojärjestyksen perusteet
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elin ympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on
noudatettava tarkoin lakia.
3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten
tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti