sunnuntai 17. marraskuuta 2019

Avoin kirje Anna-Maja Henrikssonille

Avoin kirje Anna-Maja Henrikssonille (Lähetetty 13.11.2019)

Vaikka oikeusministeri on kiireinen, pyytäisin kohteliaimmin  kertomaan, miksi Suomi ei pysty toteuttamaan kansainvälisiä velvoitteitaan oikeusvaltiona?
Ote Anna-Maja Henrikssonin puheesta EU:n perusoikeuskirjan 10-vuotisjuhlatilaisuudessa Brysselissä: "Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet, ovat jalusta, jonka kaikki osat linkittyvät ja vahvistavat toisiaan. Jos yksi osa puuttuu, koko jalusta hajoaa."
Otetaan esiin nuo; oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet.
Miksi nämä seikat eivät ole kunnossa Suomessa?

1) Koska saadaan toteutettua OECD:n työryhmän raportissa (2019) seuratut ja vaaditut korruptiontorjuntaan tähtäävät toimenpiteet? 
"Kaiken kaikkiaan Suomi on edistynyt vain vähän työryhmän huolenaiheiden ratkaisemisessa .."
2) Miksi vaikutusvallan kauppaaminen ei ole Suomessa rangaistavaa edelleenkään. Suomi venkoilee lain hyväksymisen kanssa kolmen vuoden jaksoissa, eli pyytää EU:lta aina uusia lykkäyksiä, jotta "maan tapa" saisi rauhassa jatkua. 17 vuotta on saatu lykättyä lakia ja viimeinen venytys on vuoteen 2021.

3) Mitä tarkoitetaan OM:n korruptiontorjunta.fi ilmiantosivuilla, jotka johtavat samoille instansseille, jotka vääriä hyvävelipäätöksiä ovat tehneet? Kutsuisin systeemiä valitusten hautaustoimistoksi.

4) Missä viipyy yhdenvertaisuus lain edessä?
Suomessa on aivan liian paljon oikeuden tuomioita, joissa yhdenvertaisuus lain edessä ei ole toteutunut, eikä tuomioita oikaista. Oikeuslaitos ei pysty tunnustamaan virheitään, eikä ole mitään puolueetonta (poliittisesti sitoutumatonta ja tuomarikunnan sosiaalisesta ja kollegiaalisesta vaikutuspiiristä irrallista) elintä, joka oikeasti pystyisi lainvastaisia tuomioita tutkimaan uudelleen ja vaatimaan niiden oikaisemista. Oikeusvalvonta on poliittisen vaikutusvallan alainen instanssi. Valitustapauksissa hovioikeus ja korkein oikeus toimivat ilmeisen kollegiaalisen suojelun periaatteella. Paikalliset käräjäoikeudet vaikuttavat olevan osittain paikallisten vaikuttajien ohjauksessa.  EIT valitustie on käytännöllisesti katsoen tukittu tilastotietoja kaunistamaan. Mikään ei ole oikeuskäytännöissä täällä parempaan suuntaan muuttunut.

Miksi oikeusministeri toisensa jälkeen istuu tekemättä näille asioille mitään? Kertokaa ihmeessä miksi?
Millä mandaatilla neuvomme Unkaria ja Puolaa oikeusvaltioperiaatteissa?
Olisiko oikeutettua evätä myös Suomelta EU tuet?

Oikeusministeriön tehtäviin kuuluu:
"Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Poliittinen vastuu hallinnonalan toiminnasta kuuluu oikeusministerille.
Osana valtioneuvostoa oikeusministeriö luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa.
Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen."


Jotta ymmärtäisitte, että tämä arvostelu on aiheellista (ei "vihapuhetta" tai "valeinformaatiota") ja perustuu todellisiin oikeustapauksiin ja dokumentteihin, pyytäisin ystävällisesti tutustumaan muutamaan verkkosivuun, joissa aihetta käsitellään. Tuomioasiakirjojakin löytyy, joista väitteet voidaan todeta.
Internet on toistaiseksi ainoa julkaisualusta, joka sallii oikeuslaitoksen päätösten ja virkavallan toiminnan arvostelun.
Tämä keskustelu on osa sananvapautta ja se kantaa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Selainten käännösohjelmat avustavat viestin perillemenoa. Lokitiedoista voidaan päätellä, että kirjoituksia todella luetaan myös. Erään Blogin saldoa: lukijoita on, Suomen lisäksi, ympäri maailmaa: Yhdysvallat 9988, Venäjä 1059, Ukraina 602, Alankomaat 220 (mm. EU/SPP:n sijainti) … Blogia luetaan Linux koneilta (64,5%) pääasiassa, joten lukijakunta vaikuttaa olevan maiden hallintoon liittyvistä piireistä, yliopistoista ja korkeakouluista. Aivan oikea kohderyhmä.


Lista linkkejä korruptiosta ja lain sivuuttavista päätöksistä kertoville sivuille ja artikkeleihin:
https://www.facebook.com/groups/rakenteellinenkorruptio/permalink/2038312876291093/


Ystävällistä vastaustanne odottaen:
Hannu Kuukkanen
hannu.kuukkanen(ät)elisanet.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti